Augmented Reality

VR Clash

Prohlédněte si virtuální galerii zde.

Vipidia

Augmented reality aplikace vytvořená pro klienty z oblasti farmaceutického průmyslu u příležitosti odborné výstavy. Aplikace reaguje na obrázek definující produkt klienta a na jeho logo.

Takeda

Augmented reality aplikace vytvořená pro klienty z oblasti farmaceutického průmyslu u příležitosti odborné výstavy. Aplikace reaguje na obrázek definující produkt klienta a na jeho logo.

Architecture with HoloLens

Augmented reality with dynamic camera tracking

Tracking camera position via virtual reality tracker mounted on camera (custom made 3D printed holder) and using those positioning data to move virtual camera in Ventuz scene so augmented objects are aligned with real studio environment in final camera feed.

| Video 2